Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2017 lansiodd Canolfan Peniarth ddau becyn hanes newydd yng Nghastell Cydweli gyda phlant Ysgol y Castell, Cydweli a’r awdur, Dr Mererid Hopwood.

Mae’r ddau becyn yn adnoddau sydd wedi eu paratoi yn benodol i helpu athrawon i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol drwy edrych ar enwogion a chestyll y cyfnod, a pha le gwell i lansio’r adnodd, nag yn un o brif gestyll Cymru, Castell Cydweli.

Wedi eu hawduro gan Dr Sioned Vaughan Hughes, Dr Russell Grigg a Dr Mererid Hopwood, mae adnoddau’r pecyn Cestyll Canoloesol yng Nghymru yn trafod pam a sut y cafodd y cestyll eu hadeiladu, ynghyd â bywyd bob dydd y bobl a oedd yn byw ynddynt, tra bod y pecyn Enwogion yng Nghymru yn canolbwyntio ar hanes Nest, Tywysoges Gwenllian, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd ac Owain Glyndŵr.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r ddau becyn Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol yn becynnau hynod ddiddorol, sy’n llawn ffeithiau a hanesion o’r cyfnod. Yn bwysicach na dim fodd bynnag, mi fyddan nhw’n adnoddau gwerthfawr iawn i ysgolion ac i’r plant, gan eu bod yn cynnwys cymaint o ffeithiau a hanesion arwyddocaol am Gymru mewn ffordd syml, a diddorol i blant.”

Yn ystod y lansiad, cafodd plant Ysgol y Castell, Cydweli gyfle i gael ychydig o hanes y Dywysoges Gwenllian a’r Castell, ynghyd â chyfle i wisgo coron arbennig.  Nid coron frenhinol, ond Coron yr Eisteddfod Genedlaethol a enillwyd gan Mererid yn Eisteddfod Meifod yn 2003.

Mae’r ddau becyn newydd ar gael i’w prynu o siop ar-lein Canolfan Peniarth, neu o siopau llyfrau lleol.