Wythnos nesaf bydd y Genedl gyfan yn heidio i Sir Fynwy a’r Cyffiniau i’r Eisteddfod Genedlaethol. Fel yr arfer, bydd Canolfan Peniarth yno drwy gydol yr wythnos yn cynnal amryw o weithgareddau i bobl o bob oed yng nghwmni rhai o’n ffrindiau sy’n cynnwys yr awdures Manon Steffan Ros, y rapiwr Mr Phormula a llawer mwy.

Yn ogystal a sesiynau ar ein stondin, byddwn yn cynnal ambell i sesiwn yn y Babell Len, ac yn gwerthu ein llyfrau a’n hadnoddau ar y maes hefyd.

Mae stondin y Ganolfan eleni wedi ei lleoli o fewn pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, felly chwiliwch amdanom ar fap o’r maes!   Wele fanylion llawn ein holl weithgareddau am yr wythnos, uchod!