Mae Canolfan Peniarth wedi datblygu pecyn rhieni ar gyfer yr adnodd Tric a Chlic.

Cynllun Tric a Chlic yw un o’r adnoddau mwyaf poblogaidd y mae Canolfan Peniarth wedi ei gyhoeddi.  Cynllun ffoneg, systematig a dilyniadol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yw Tric a Chlic, ac mae tri cham i’r cynllun.  Yn sgil llwyddiant y cynllun o fewn ysgolion cynradd ar draws Cymru, mae’r Ganolfan wedi datblygu pecyn rhieni i gydfynd gyda’r adnodd.

Mae’r pecyn yn cynnwys Cd-rom ar bob cam o’r cynllun, sy’n llawn gweithgareddau hwyl a gemau i’w hargraffu ac i’w chwarae gyda phlant.  Mae’r pecyn wedi ei ddatblygu’n ofalus er mwyn cynorthwyo i addysgu sain llythrennau, darllen a sillafu.  Mae’r holl weithgareddau ar gael yn ddwyieithog o fewn y pecyn.

Mae Pecyn Rhieni Cam 1 ar gael am £14.99 ac mae Pecyn Rhieni ar gyfer Cam 2 a 3 ar gael ar CD-rom am £14.99 yn ogystal.  Gellir archebu copiau yn uniongyrchol o siop ar-lein Canolfan Peniarth.