Ym mis Mawrth, bu Canolfan Peniarth yn cyd-weithio gyda rhai o fyfyrwyr israddedig Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol y Brifysgol er mwyn creu cyfres o ffilmiau byrion ar gyfer prosiect addysgol a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio’n benodol ar yr Oesoedd Canol yng Nghymru.

Fel rhan o’r prosiect, mae Peniarth yn y broses o gynhyrchu dau becyn dwyieithog ar gyfer plant 7 i 11 oed, sy’n canolbwyntio ar ddau bwnc sy’n gysylltiedig â Chymru rhwng 1063 a 1400, sef cestyll a chymeriadau enwog megis Gwenllian, Owain Glyndŵr a Llywelyn ap Gruffydd ac ati.

Bydd y pecynnau yn cynnwys clipiau ffilm a fydd yn rhoi cyfle i blant deithio 'nôl mewn amser i’r Oesoedd Canol i gael gweld sut beth oedd byw mewn castell, a sut oedd pobl enwog yn byw amser maith yn ôl, ac roedd rôl y myfyrwyr yn ganolog i’r gwaith ffilmio.

Dywedodd Sian Elin Evans sy’n Ddylunydd Aml-gyfrwng gyda Chanolfan Peniarth, “Roedd y gwaith ffilmio yn gymhleth ac yn dechnegol iawn oherwydd ei fod yn gorfod digwydd gyda chefnlen werdd, sef sgrin fawr werdd sy’n ein galluogi ni i ychwanegu animeiddiadau o gestyll a delweddau penodol o’r Oesoedd Canol i’r clipiau yn y broses olygu. Wrth ystyried yr holl waith cynhyrchu a oedd ynghlwm â’r clipiau ffilm yma, roedd gallu dod a myfyrwyr profiadol o fewn y maes ffilm a’r cyfryngau i mewn i gydweithio gyda ni fel rhan o’r tîm yn werthfawr iawn, ac roedd safon eu gwaith ffilmio, a’u proffesiynoldeb yn wych”.

Dywedodd Gareth Smith, Rheolwr Prosiectau Canolfan Peniarth, “Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cael nifer o geisiadau gan fyfyrwyr o wahanol feysydd sydd yn dymuno dod am brofiad gwaith gyda ni, ac rydym bob amser yn falch i’w cefnogi ac i roi profiad iddynt o weithio ar brosiectau masnachol yn y gobaith y bydd hyn yn cyfoethogi eu profiadau a’u sgiliau ac yn gymorth iddynt pan fyddant yn graddio ac yn chwilio am swyddi.”

Dywedodd Dr Brett Aggersberg, sy’n ddarlithydd o fewn Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol “Mae hwn wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn i’n myfyrwyr.  Mae wedi eu galluogi i ymarfer eu sgiliau goleuo, ffilmio ac ôl-gynhyrchu.  Roedd angen gwaith stiwdio sgrin werdd ynghyd â golygu drwy feddalwedd Adobe After Effects ar y prosiect.  Mae’r gwaith wedi rhoi profiad o’r byd go iawn i’r myfyrwyr, lle’r oedd gofyn iddynt ymateb i anghenion cleient gan  adlewyrchu ar eu gwaith yn y diwydiannau creadigol.”

Bydd y ddau becyn yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai, ac yn cael eu lansio yng Ngŵyl Bedwen Lyfrau ar 20 Mai 2017 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth yng nghwmni un o’r awduron, Dr Mererid Hopwood.