Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi dau gyfrol gan Dr Mererid Hopwood sy’n son am hanes dau gymeriad enwog o’r Oesoedd Canol.

Mae’r gyfrol am y Dywysoges Nest yn son am hanes bywyd y Dywysoges yng Nghymru yn y Canol Oesoedd, cyfnod a oedd yn llawn helynt a brwydro, tra fod y gyfrol ar Hopcyn ap Tomos yn dilyn stori creu Llyfr Coch Hergest.

Mae’r ddwy gyfrol yn lyfrau stori addysgiadol ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, ac yn rhan o gyfres ‘Teithio’n ôl i’r Oesodd Canol’ y bydd Canolfan Peniarth yn ei gyhoeddi erbyn Medi 2017.  Yn ogystal â’r ddwy gyfrol hon gan Dr Mererid Hopwood, bydd y gyfres yn cynnwys cardiau gweithgareddau, llyfryn i athrawon, ynghyd â adnoddau ar-lein a fydd yn eistedd ar wefan HWB Llywodraeth Cymru.

Bydd rhagor o fanylion am y gyfres yn ymddangos ar wefan y Ganolfan yn fuan; www.peniarth.cymru