Oes diddordeb gennych mewn isdeitlo?

Beth am ddilyn cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant?

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu gan arbenigwyr, darlithwyr, cwmniau isdeito a darlledwyr proffesiynol, ac rydym yn awyddus iawn i recriwtio unigolion sydd wedi gwneud rhywfaint o gyfieithu yn y gorffennol, ac sydd yn ystyried gyrfa yn y maes.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwen Davies, g.j.davies@pcydds.ac.uk