Canolfan Peniarth fydd prif noddwr Cynhadleddau Recriwtio Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant eleni, a fydd yn cael eu cynnal ar gampysau Caerfyrddin ac Abertawe.  

Mae'r cynadleddau'n cael eu trefnu gan Uned Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod, a'u nod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd yn astudio cyrsiau addysg a hyfforddiant athrawon o fewn y Brifysgol i gael gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg lleol, Asiantaethau Recriwtio, Undebau Athrawon a llawer mwy, er mwyn eu cynorthwyo i gael eu penodi i swyddi addysgu ar ôl graddio.

Yn ystod y cynadleddau, bydd darlithoedd penodol gan westeion, ynghyd â ffair recriwtio ble fydd cyfle i fyfyrwyr grwydro stondinau a chwrdd â sefydliadau ac asiantaethau.  Bydd Canolfan Peniarth yn arddangos ein hadnoddau yn y ffeiriau recriwtio, lle fydd modd i fyfyrwyr archebu ein nwyddau am bris gostyngedig. Wele fanylion penodol am y cynadleddau isod:

Cynhadledd Recriwtio Athrawon Abertawe

Dyddiad: 11 Ionawr 2017

Amser:10:30yb ymlaen

Lleoliad: Campws Townhill

 

Cynhadledd Recriwtio Athrawon Caerfyrddin

Dyddiad 12 Ionawr 2017

Amser: 10:30yb

Lleoliad: Undeb y Myfyrwyr