Ar ddydd Iau 15 Mehefin lansiwyd 3 albwm newydd o ganeuon i blant Cymru mewn cyngerdd arbennig mewn cydweithrediad â Chôr Ysgol Llangennech.

Ers Ionawr 2016, mae Côr Ysgol Llangennech wedi bod yn mynd yn ôl ac ymlaen i’r stiwdio recordio leol i recordio 45 o ganeuon i blant, sydd yn cael eu cyhoeddi gan Ganolfan Peniarth fel rhan o’r gyfres Caneuon i Bawb.

Mae Caneuon i Bawb yn cynnwys 3 albwm o ganeuon i blant cynradd, ynghyd â 3 llyfr canu i gyd-fynd â nhw.  Mae’r caneuon i gyd wedi eu haddasu i’r Gymraeg gan Rhiannon Ifan a Tudur Dylan Jones allan o becynnau cerddoriaeth Songs for Everyone, gan Out of the Ark Music.

Mae Côr Ysgol Llangennech, dan arweinyddiaeth Mr Lewis Richards, sydd hefyd yn athro o fewn yr Ysgol, yn gôr adnabyddus ar draws Cymru a thu hwnt erbyn hyn, wedi iddynt ennill cystadleuaeth Songs of Praise gyda’r BBC yn 2015.  Ers hynny, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth ac wedi perfformio ar lwyfan yr Albert Hall, yn ogystal â llwyfannau ar draws Cymru.

Dywedodd Arweinydd y Côr, Mr Lewis Richards, “Mae hwn wedi bod yn dipyn o brosiect i ni fel Côr, ac i fi fel arweinydd.  Roedd gorfod dysgu 45 o ganeuon newydd gyda’r côr, ar ben ein hymrwymiadau i gyngherddau ac yn y blaen, yn dipyn o sialens, ond fe weithiodd y plant yn galed drwy’r holl broses i ddysgu’r caneuon yn gyflym, ac roedd y profiad o fynd i stiwdio broffesiynol i recordio yn brofiad gwych i’r plant!  Ry’ ni’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle i wneud y tri albwm yma gyda Chanolfan Peniarth, ac mae’r cryno ddisgiau yn swnio’n wych!”

Dywedodd Gruff Ifan, sydd wedi bod yn arwain ar y prosiect ar ran Canolfan Peniarth, “Mae cyhoeddi’r tri phecyn hwn o fewn cyfres Caneuon i Bawb wedi bod yn broses hir a llafurus, ond rydym ni wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi gallu cydweithio gyda chôr o leisiau gwych.  Mae’r plant wedi bod yn hynod broffesiynol drwy’r holl broses, ac mae hynny i’w glywed yn amlwg yn safon y canu ar y tri albwm”.

Cafodd cyngerdd Caneuon i Bawb ei gynnal yn Neuadd yr ysgol, Ysgol Gynradd Llangennech, ddydd Iau, 15 Mehefin 2017  ac mae modd gwylio fideo byw o’r gyngerdd ar dudalen Facebook Canolfan Peniarth.

Gellir gweld rhagor o fanylion am Caneuon i Bawb yma; http://siop.canolfanpeniarth.org/Caneuon-i-Bawb