GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr Atom
Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15.
Cyrsiau Sabothol
Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru
Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru.

Cynnyrch y siop

Rydym yn cynnig dewis eang o lyfrau ac adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer pob oed yn ein siop, o lyfrau darllen a chrynoddisgiau i becynnau athrawon. Dim cerdyn? Dim problem! Dewiswch 'talu trwy anfoneb' yn y man talu.

Apiau

Apiau Cymraeg Apiau Cymraeg

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play.

 Apiau >

Newyddion Peniarth

Cyhoeddi Set o Gardiau Fflach i gynorthwyo disgyblion Cymraeg ail-iaith Cyfnod Allweddol 3

06/07/2016

Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd digidol, sy’n rhad ac am ddim, ar gyfer hybu a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg gan ddisgyblion ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion uwchradd s…

Pecyn adnoddau addysg Cyw S4C i gael ei ddefnyddio i gyflwyno’r Gymraeg i ddisgyblion cynradd mewn Ysgolion Cymraeg Ail-iaith

29/05/2016

Mae Canolfan Peniarth, mewn cydweithrediad ag S4C yn datblygu pecyn adnoddau addysg Cyw er mwyn cynorthwyo athrawon i gyflwyno’r Gymraeg i ddisgyblion o fewn ysgolion cynradd ail-iaith. Ers c…

Beirniad y fedal ddrama, Manon Steffan Ros, i gyhoeddi drama Dau Wyneb ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Fflint

27/05/2016

Ar 1 Mehefin 2016 ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Fflint, bydd Canolfan Peniarth yn cyhoeddi drama Dau Wyneb gan yr awdur ar dramodydd Manon Steffan Ros sydd hefyd yn beirniadu’r Fedal Ddrama elen…

Newyddion >

Gwe a Rhyngweithiol

Dyma ein portffolio o adnoddau rhyngweithiol, sy'n cynnwys gwefanau, gemau rhyngweithiol ac apiau - oll wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Mae ein gwaith yn amrywio o becynnau rhyngweithiol yn ymwneud â datblygu sgiliau iaith, i brosiectau Daearyddol a gweithgareddau rhyngweithiol yn ymwneud â chyllid ar gyfer Safonau Masnach. Fel rhan o'n gwasanaethau rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth datblygu gwefannau ar gyfer ysgolion a chleientiaid allanol. Ewch ymlaen i weld enghreifftiau!

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth