GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr Atom
Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15.
Cyrsiau Sabothol
Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru
Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru.

Cynnyrch y siop

Rydym yn cynnig dewis eang o lyfrau ac adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer pob oed yn ein siop, o lyfrau darllen a chrynoddisgiau i becynnau athrawon. Dim cerdyn? Dim problem! Dewiswch 'talu trwy anfoneb' yn y man talu.

Apiau

Apiau Cymraeg Apiau Cymraeg

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play.

 Apiau >

Newyddion Peniarth

Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cydweithio ar gynyrchiadau ffilm gyda Chanolfan Peniarth

21/03/2017

Ym mis Mawrth, bu Canolfan Peniarth yn cyd-weithio gyda rhai o fyfyrwyr israddedig Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol y Brifysgol er mwyn creu cyfres o ffilmiau byrion ar gyfer prosiect addysgo…

Cyhoeddi adnodd llythrennedd i gyd-fynd â chyfres deledu boblogaidd i blant

30/01/2017

Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ei bod yn cydweithio gyda Boom Plant i gyhoeddi llyfr i gyd-fynd â chyfres newydd Jen a Jim Pob Dim a’r Cywiadur ar S4C. Mae'r gyfrol yn ca…

Canolfan Peniarth i noddi Cynadleddau Recriwitio Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

10/01/2017

Canolfan Peniarth fydd prif noddwr Cynhadleddau Recriwtio Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant eleni, a fydd yn cael eu cynnal ar gampysau Caerfyrddin ac Abertawe.   Mae'r cynadled…

Newyddion >

Gwe a Rhyngweithiol

Dyma ein portffolio o adnoddau rhyngweithiol, sy'n cynnwys gwefanau, gemau rhyngweithiol ac apiau - oll wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Mae ein gwaith yn amrywio o becynnau rhyngweithiol yn ymwneud â datblygu sgiliau iaith, i brosiectau Daearyddol a gweithgareddau rhyngweithiol yn ymwneud â chyllid ar gyfer Safonau Masnach. Fel rhan o'n gwasanaethau rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth datblygu gwefannau ar gyfer ysgolion a chleientiaid allanol. Ewch ymlaen i weld enghreifftiau!

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth