Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Synnwyr Arian - Adnodd newydd CA2

Yn ddiweddar, mae tim Dylunio y Ganolfan wedi cwblhau'r gwaith o ddatblygu adnodd rhyngweithiol i bobl ifainc a fydd yn ei haddysgu am sut i fod yn gall wrth drin arian.

Mae Synnwyr Arian yn raglen llythrennedd ariannol ddwyieithog sy'n cydfynd â gofynion Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cyfnod Allweddol 2. Mae'r raglen yn cael ei rhedeg gan wasanaeth Safon…

Canolfan Peniarth yn cyflwyno Amser Stori gyda Mari Grug!

Mae'r Ganolfan yn falch o gyhoeddi ein bod ni wedi bod yn cydweithio gyda'r gyflwynwraig Mari Grug yn ddiweddar ar brosiect bach i blant, a fydd yn cael ei lansio wythnos nesaf - Amser Stori.

Bydd Amser Stori yn rhedeg drwy fis Rhagfyr, lle bydd ffilm newydd yn ymddangos ar ein gwefan yn wythnosol gyda Mari Grug yn darllen llyfr newydd rhwng nawr a'r Nadolig.

Bydd…

Mr Phormula yn bitbocsio i guriad y Ganolfan!

Mae Mr Phormula yn enwog iawn, nid yn unig am ei rapio, ond am ei ddawn bitbocsio yn ogystal. Mae wedi teithio'r byd yn gigio ac yn cystadlu mewn cystadlaethau rapio a bitbocsio, ac yn cydweithio gydag artistiaid byd-enwog. Roedd hi'n dipyn o sgwp i'r Ganolfan felly, ei fod wedi cymryd seibiant o'i waith er mwyn galw draw am ddiwrnod i gynnal gweithdy gyda chriw o athrawon cynradd cwrs Lefel Sylfaen Cynllun Sabothol Cenedlaethol y Ganolfan.

Y syniad tu ol y gweithdy oedd ceisio cynorthwyo'r athrawon i gofio rhe…

Sêl Nadolig!

Mae Canolfan Peniarth yn dathlu ei phenblwydd yn bum mlwydd oed eleni, ac er mwyn diolch i'n cwsmeriaid am eu cefnogaeth dros y bum mlynedd ddiwethaf, rydym yn cynnig gostyngiad o 20% ar bob archeb a wneir drwy ein siop ar-lein rhwng nawr a'r Nadolig.

I gyd-fynd â'r dathliadau arbennig hyn, mae'r Ganolfan wedi lansio gwefan newydd, gan gynnwys siop ar-lein newydd. …

Adnoddau Prosiect Dylan Thomas: Datblygu adnoddau unigryw i blant a phobl ifanc Cymru fel rhan o ddathliadau swyddogol Canmlwyddiant geni Dylan Thomas

Mae Canolfan Peniarth wedi datblygu pecyn o adnoddau digidol a rhyngweithiol i Llenyddiaeth Cymru ar gyfer prosiect arbennig, Dylanwad 100.  

Mae Dylanwad100 yn brosiect sydd yn rhan o ddathliadau swyddogol canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas, a’i nod yw i gyflwyno byd hudolus Dylan Thomas i blant a phobl ifanc rhwng 7 a 25 oed yng Nghymru.

Lansio Gwefan Newydd

Croeso i wefan newydd Canolfan Peniarth!

Mae Canolfan Peniarth yn dathlu ei phenblwydd yn 5 oed eleni, ac i ddathlu'r garreg filltir benodol hon, rydym yn lansio gwefan newydd!

Mae staff y Ganolfan wedi bod yn gweithio ar y wefan newydd ers yr haf, yn diwygio edrychiad a gwedd gyffredinol y wefan, ac yn ail-edrych ar ei fformat. Y nod yn syml iawn yw i …

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth